La sang

La sang

Un grup terrorista segresta la dona d’un polític, una professora universitària de filosofia. Els terroristes demanen diners. Si el polític no cedeix i paga el rescat, els terroristes tallaran parts dels cos de la dona cada deu hores, fins que ella mori. La dona s’enfronta dialècticament als terroristes i queda fascinada per una nena petita, que ha estat adoctrinada en l’odi per l’enemic i que ella intentarà de “desprogramar”. Mentrestant, a fora del zulo, la vida continua, amb gent que no està relacionada amb el rescat i gent que tal vegada sí.

Crítica

““La sangre” se da el tiempo de escudriñar pacientemente en los vicios sociales proyectados en los individuos humanos, donde el trasfondo parece ser siempre el poder.” (El Ciutadano, 2013)

Solicitar derechos de representación: