En companyia d’abisme

En companyia d’abisme

En un espai indeterminat, dos personatges intenten assegurar-se de la seva posició, temptejar la de l’altre, assajar algun moviment, seduir-se… i no fan res que no provoqui dolor i estranyesa a l’altre.

Solicitar derechos de representación: