Plou a Barcelona

Plou a Barcelona

Una prostituta interessada en Dante i que busca clients en els museus. Un proxeneta que no para de menjar hamburgueses i bombons. I un client que cada nit desitja que mori la seva dona.

A les ciutats amb port, els indrets de la marginalitat i els de la cultura oficial solen coincidir en un mateix barri. A Plou a Barcelona, el triangle fràgil i obscur que composen els tres personatges (una prostituta, el seu company proxeneta i un dels seus clients habituals) té com a rerefons aquesta particular proximitat, tan pròpia del barri del Raval, entre els signes de la ciutat oculta, els del consumisme globalitzador i els del món de l’“alta cultura”.

Vídeo

Crítica

“Breves instantes de una magia inesperada, pequeños sucesos extraordinarios que surgen de manera sorprendente dentro de lo cotidiano.” (Revista Teatro)

Solicitar derechos de representación: