Supertot

Supertot

Supertot (1972) és un encarre del grup U de Cuc. En aquestes peces, a través d’un humor aparentment lleuger i d’un format proper al musical i a l’estètica pop, Benet i Jornet fa una crítica a la petulàncioa, al racisme, als prejudicis, a la intolerància, a l’explotació immobiliaria, en definitiva, a l’abús de poder.

Solicitar derechos de representación: