Marc i Jofre

Marc i Jofre

Al país imaginari de Drudània, el jove Andrieu es presenta a casa de l’erudit senyor Sunyer per reclamar-li un article de col·laboració per a la seva revista. Mentre el redacta al seu despatx, l’Andrieu llegeix a la biblioteca una novel·la històrica ambientada a la Drudània medieval, que passa a ser representada a l’escenari. La història mostra les aventures de dos amics, el poeta Marc i el noble Jofre, en temps de guerra. Una guerra que enfronta el malvat regent Adolf (al castell del qual s’han criat els dos amics) i el príncep Nicolau, defensor dels pobres. Marc i Jofre decideixen abandonar el castell d’Adolf i passar al bàndol contrari, però en arribar-hi comproven astorats que el poder corromp a tots per igual. Les misèries de la guerra, la por i els malentesos porten finalment Jofre a matar el seu amic Marc, per evitar que aquest traeixi els seus ideals.

Crítica

“El autor recordaba aquellos años como una especie de travesía del desierto. Eran tiempos de Teatro Independiente y en muchas compañías se buscaba la autoría colectiva o directamente se decidía prescindir de la dramaturgia.” (revista República de las Letras, 06/05/2020)

Solicitar derechos de representación: