El gos del tinent

El gos del tinent

Dos homes coincideixen en un prostíbul. Un d’ells, el client, està amb una prostituta que li recorda la filla d’un tinent, de la qual ell havia estat enamorat d’adolescent; l’altre, que havia estat a les ordres del tinent, s’està amb la ‘madame’ del bordell espiant-los, ja que coneix circumstàncies del passat del client. En una segona trobada, el ‘voyeur’, que és un home amb poder i caràcter autoritari, organitzarà l’encontre del client amb la prostituta.

Solicitar derechos de representación: